fbpx

Category Archives: Highlight Vi

Thử Thách Doanh Nghiệp

TRUYỀN CẢM HỨNG NƠI CÔNG SỞ – CHẤP NHẬN THỬ THÁCH Thử thách doanh nghiệp – Giải Hà Nội Marathon Techcombank Mùa thứ 3 sẽ gắn kết các nhân viên với nhau bằng lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần đồng đội và đoàn kết.Đây cũng là cơ hội để giới thiệu lối sống […]

Đăng ký Câu Lạc Bộ Chạy

Thử Thách Câu Lạc Bộ Chạy Đây là thử thách cho các câu lạc bộ chạy ở Việt Nam và khu vực nhằm tạo ra sự cạnh tranh thân thiện và hấp dẫn giữa các câu lạc bộ. Người đại diện câu lạc bộ vui lòng liên hệ qua email sales@sunriseevents.com.vn để đăng ký. Mỗi thành viên […]